Monumentorum Custos

Monumentorum Custos

Recenzovaný časopis pro památky severozápadních Čech vydávaný od roku 2009. Od roku 2014 je na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Aktuální číslo

[ Monumentorum Custos ]

Vznik časopisu


Recenzovaný časopis (od 2009, tj. od vzniku).
Od 28. 11. 2014 na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Časopis Monumentorum Custos vznikl v roce 2009 za účelem předávání informací o památkovém fondu odborné veřejnosti, a to právě prostřednictvím odborného periodika, které na území Ústeckého kraje dosud chybělo. Monumentorum Custos je koncipován jako regionální, a to především pro Ústecký kraj s možnými lokálními přesahy. Cílem časopisu je přinášet a prezentovat výsledky výzkumných záměrů, které se soustředí na památkový fond a vznikají na území Ústeckého kraje, zároveň má časopis přinášet aktuální a detailní informace o památkovém fondu a jeho historickém a kulturním kontextu na daném území.

Periodikum se nezaměřuje pouze na jednotlivé památky (např. budovy, hrady, zámky, sochy, obrazy…), jeho cílem je přinášet také informace o plošně chráněných památkových územích. Časopis má zároveň působit i osvětově a ukazovat zdařilé či nezdařilé přístupy k ochraně památkového fondu.

Vydavateli jsou Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ústí nad Labem.

icon

FF UJEP v Ústí n. L.

Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

icon

NPÚ v Ústí n. L.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem

[ Publikace ]

Poslední vydaná čísla

Monumentorum Custos 2022

Příspěvky letošního dvojčísla zahrnují široký rozsah časové osy vývoje člověka, neboť příspěvek Martina...

Monumentorum Custos 2021

V letošním čísle nahlédneme prostřednictvím příspěvku Martina Trefného do středomořského antického světa. U...

Monumentorum Custos 2020

Společným jmenovatelem předložených příspěvků letošního čísla je dlouhodobý vědecký zájem jejich autorů....

Monumentorum Custos 2019

Společným tématem všech příspěvků tohoto čísla je ochrana památek a jejich interpretace v historickém...

Monumentorum Custos 2018

Tematický rozsah jedenáctého čísla je neobyčejně pestrý. Jednotlivé studie přinášejí pohled na aktuální dění...

Monumentorum Custos 2017

Jubilejní desáté číslo je zároveň číslem speciálním. Až na dvě výjimky je obsah časopisu zaměřen na stále...

Monumentorum Custos 2016

Příspěvky publikované v devátém čísle časopisu Monumentorum custos odráží multidisciplinární zaměření...

Monumentorum Custos 2015

Osmé číslo přináší dva tematicky různé typy příspěvků. Sakrální architektuře, případně její ikonografii se...

Monumentorum Custos 2014

Toto číslo otevírá organologicky směrovaná studie zaměřená na renesanční varhany z kostela sv. Floriána v...

Monumentorum Custos 2013

V šestém čísle časopisu Monumentorum Custos jsou studie orientovány na architekturu konce 19. a 20. století....

Monumentorum Custos 2012

Studie publikované v pátém čísle časopisu Monumentorum Custos se orientují na architekturu severozápadních...

Monumentorum Custos 2011

Toto číslo se zabírá širokým spektrem témat souvisejících s památkovou péčí v severozápadních Čechách....

Monumentorum Custos 2010

Další číslo opět přináší studie i aktuální informace o problematice památkové péče v oblasti severozápadních...

Monumentorum Custos 2009

V jednotlivých rubrikách čísla časopisu Monumentorum Custos pracovníci pracovišť Národního památkového...

Vydavatel časopisu

FF UJEP v Ústí nad Labem ve spolupráci s NPÚ v Ústí nad Labem.

Formát časopisu
  • A4, zrcadlo 17 × 24,5 cm, plnobarevný, křídový papír
ISSN
  • ISSN 1803-781X

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.