Select your language

Current Issue

[ Monumentorum Custos ]

Vznik časopisu


Recenzovaný časopis (od 2009, tj. od vzniku).
Od 28. 11. 2014 na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Časopis Monumentorum Custos vznikl v roce 2009 za účelem předávání informací o památkovém fondu odborné veřejnosti, a to právě prostřednictvím odborného periodika, které na území Ústeckého kraje dosud chybělo. Monumentorum Custos je koncipován jako regionální, a to především pro Ústecký kraj s možnými lokálními přesahy. Cílem časopisu je přinášet a prezentovat výsledky výzkumných záměrů, které se soustředí na památkový fond a vznikají na území Ústeckého kraje, zároveň má časopis přinášet aktuální a detailní informace o památkovém fondu a jeho historickém a kulturním kontextu na daném území.

Periodikum se nezaměřuje pouze na jednotlivé památky (např. budovy, hrady, zámky, sochy, obrazy…), jeho cílem je přinášet také informace o plošně chráněných památkových územích. Časopis má zároveň působit i osvětově a ukazovat zdařilé či nezdařilé přístupy k ochraně památkového fondu.

Vydavateli jsou Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ústí nad Labem.

Publisher

FF UJEP v Ústí nad Labem ve spolupráci s NPÚ v Ústí nad Labem.

Formát časopisu
  • A4, zrcadlo 17 × 24,5 cm, plnobarevný, křídový papír
ISSN
  • ISSN 1803-781X

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.